Actief leren

Een kind is meer dan taal en rekenen alleen. Wij vinden het van belang dat onze leerlingen de school verlaten met de vaardigheid om onderzoekend, zelfstandig en samenwerkend tot leren te komen en kennis te verwerven. Dit zijn belangrijke vaardigheden voor het verdere leven. Waar onze kinderen in de ochtend methode-gestuurde lessen krijgen in de basisvakken, krijgen ze ’s middags op een hele andere manier les in het vak wereldoriëntatie (aardrijkskunde en geschiedenis). In combinatie vormen de ochtend en de middag een rijk programma voor kinderen om onderzoekend, zelfstandig en samenwerkend te leren leren.