Basisvakken

In de ochtenden hebben alle groepen les in de basisvakken: lezen, rekenen, schrijven, taal en spelling. Op deze manier garanderen wij een doorgaande en dekkende leerlijn voor ieder kind. We gebruiken een aantal methodes die goed passen bij onze visie op onderwijs. De methode is een leidraad voor het werken aan de beoogde doelen. De leerkracht volgt niet klakkeloos de methode, maar kijkt naar de behoeftes van de kinderen en past daar de lessen op aan. In de klas werken we met een duidelijke structuur zodat de kinderen weten wat er van ze verwacht wordt