Goed gedrag kun je leren

Goed gedrag kun je leren

Een positief schoolklimaat is bij ons op De Klaverweide van groot belang. Daarom maken wij gebruik van Positive Behavior Support. Deze aanpak bevordert het positieve gedrag van kinderen, team en ouders binnen de school. En juist dát gedrag geven wij aandacht. Er ontstaat een betere leeromgeving waarin elke leerling optimaal kan profiteren van ons onderwijs. Wij werken als team, ouders en leerlingen met elkaar samen aan de waarden die wij belangrijk vinden op De Klaverweide.
Om hier binnen de school uiting aan te geven hebben we in alle ruimtes in de school borden opgehangen met duidelijke gedragsafspraken.