Groep 1/2

Hoe ziet een dag in groep 1-2 eruit en wat leren de kinderen?

 

Maandelijks & Thematisch

Per maand werken wij aan verschillende doelen op het gebied van gecijferd- en geletterdheid.  Dit gebeurt aan de hand van een thema. De klas is ingericht in verschillende hoeken, de kinderen kunnen onder andere een keuze maken uit schilderen, kleien, knutselen, werken met constructiemateriaal, spelen in de hoek of het werken met ontwikkelingsmateriaal. Daarnaast gaan de kinderen ook gericht aan het werk met een leerkrachtgestuurde opdracht of activiteit. In de maandmail leest u welke doelen aan bod komen, welke motorische activiteiten er aangeboden worden, wat er in de maand nog meer gaat gebeuren en welke thuisopdracht aan het thema is verbonden.

De kring en open lessen

We starten 4 dagen per week in de kring. De kringactiviteit richt zich op een taal of rekendoel wat centraal staat. Daarnaast worden er veel liedjes gezongen waar onder andere de dagen van de week en het weer aan de orde komen en bespreken we een onderwerp met elkaar. Dit kan te maken hebben met het thema of gericht zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling of de lessen in goed gedrag. Dit alles gebeurt met verschillende coöperatieve werkvormen.  Na de kringactiviteit gaan we spelen en werken.

Eens per week draaien we dit om. We starten dan met de open les. Er liggen werkjes en activiteiten klaar. Zodra de kinderen binnenkomen kiezen zij op het kiesbord of gaan ze aan het werk met de activiteit die nog niet afgerond was. Ouder en kind starten samen de activiteit op en mogen gezellig meedoen met de activiteit. Zij mogen erbij blijven tot 9 uur. Zo krijgt u als ouder meer inzicht in het aanbod, leert u de klasgenootjes kennen en is er een contact moment met de leerkracht voor korte vragen.

10 uurtje

Om 10 uur is het tijd om samen te eten en te drinken. De kinderen nuttigen iets te drinken en eten hun fruit of koek op. Dit doen we onder het genot van een educatief programma of spelletje op het digitale schoolbord, het luisteren naar liedjes of er wordt voorgelezen. Hierna start het tweede kringmoment. Naast een reken- of taaldoel worden hierin ook boekbesprekingen, zonnetje van de week of andere sociaal emotionele activiteiten ondernomen.

Buitenspelen en de lunch

Om 11 uur is het tijd om buiten te spelen. Dit doen we met de fietsen, het spelen van een spelletje en allerlei speelgoedmateriaal. Dan is het alweer tijd voor de lunch. Dat doen we ook gezamenlijk in de klas, we zitten in groepjes aan tafel. De kinderen eten dan hun brood en drinken hun drinken op. Dit is altijd een ontspannen moment, waarin ook lekker gekletst wordt met elkaar.

Middagprogramma

Op maandag en donderdag gaan we na de lunch groepsdoorbroken werken. De leerkrachten bieden allemaal een activiteit aan, de kinderen maken een eigen keuze uit de diverse activiteiten.  Zo komen zij in aanraking met andere leerlingen en leerkrachten. Op de andere dagen  start een tweede speel- en werkmoment in de groep. Op sommige vrijdagen vinden er ook  schoolbrede activiteiten plaats zoals een voorstelling, dan vervalt het werkmoment.  Aan het einde van de dag spelen we nog even lekker buiten.

Gym

Op maandag hebben de kinderen gym van de vakleerkracht, Meester Peter. Het gymmen vindt plaats in de speelzaal in de school. De meeste kinderen hebben gymkleding mee. U kunt kiezen voor gymschoenen maar dit is niet noodzakelijk. Op blote voeten, hebben ze meer grip. Hier gaat onze voorkeur naar uit.

De hulpjes

Dagelijks zijn er twee kinderen hulpje. Zij zitten in de kring  naast de juf, delen bij het 10 uurtje en de lunch de broodtrommels en bekers uit en staan vooraan in de rij met het naar buiten gaan.