Groep 3

Hoe ziet een dag in groep 3 eruit?

In de ochtend starten we met lezen. Daarna gaan we rekenen. Na de pauze hebben we een taalles hierbij worden nieuwe letters, woorden en zinnen aangeleerd. Aan het eind van de ochtend zijn we druk bezig met het verbonden schrift.  In de middagen variëren de lessen van wo tot muziek/drama, crea en zijn we bezig met de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Wanneer gym?

Op maandag en vrijdag krijgen we gymles van de vakleerkracht meester Peter. Op maandag blijven we in de kleine gymzaal op school en op vrijdag starten we in de grote gymzaal. Tijdens de gym dragen wij altijd onze gymkleding. 

Wat leren we in groep 3

De nadruk in groep 3 ligt op het leren lezen. Iedereen op zijn eigen niveau, maar het streven is dat eind van het schooljaar alle kinderen minimaal hun AVI eind groep 3 hebben gehaald. Rekenen leren we tot 20. Op de plus- en minsommen tot 10 moeten we aan het eind van het jaar heel snel antwoord kunnen geven; kunnen automatiseren. Als we hebben geleerd hoe alle cijfers goed geschreven worden, gaan we aan de slag met het verbonden schrift. Aan het eind van het schooljaar hebben we geleerd hoe we letters goed kunnen verbinden tot hele woorden. In groep 4 gaan we daarmee verder.