Groep 4

Hoe ziet een dag in groep 4 eruit? 

In de ochtend starten we met lezen. Dat is van stripboek lezen tot de methode Lekker Lezen. Daarna gaan we rekenen. Na de pauze besteden we aandacht aan taal, spelling en schrijven. In de middagen besteden we een aandacht aan wereldoriëntatie, begrijpend lezen, creatieve vakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Wanneer gym 

Op dinsdag en vrijdag krijgen we gymles van de vakleerkracht meester Peter. Deze lessen zijn altijd in de grote gymzaal op de Jaagmeent. Het dragen van gymkleding is een vereiste. 

Wat leren we in groep 4 

Op het gebied van rekenen breiden we het rekenen uit tot 100. We breiden ook het automatiseren uit, namelijk optellen en aftrekken t/m 20. We werken hard aan het aanleren van de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10. De andere tafels komen in groep 5 aan bod. Op taalgebied maken we een start met de grammatica, spellingsafspraken en de kinderen maken kennis met nieuwe woorden om hun woordenschat uit te breiden. Aan het begin van het schooljaar ligt de nadruk nog op technisch lezen; later in het schooljaar maken we een start met het toepassen van de strategieën van begrijpend lezen, zoals deze worden aangeboden in de methode Nieuwsbegrip.