Groep 5

Hoe ziet een dag in groep 5 eruit?

In de ochtend starten we met lezen. De kinderen lezen dan uit hun biebboek, maken vragen bij informatieboekjes, race lezen of krijgen een instructie les van de juf volgens de methode Lekker Lezen.

Daarna is het tijd om te gaan rekenen. Om 10 uur is het pauze en kijken we het Jeugdjournaal, de Buitendienst of leest juf voor. Na het buitenspelen besteden we aandacht aan taal, spelling en begrijpend lezen. Vaak is er ook nog ruimte voor zelfstandig werken. De kinderen maken dan werk af, werken aan stof waar ze nog moeite mee hebben of aan iets waar ze veel plezier aan beleven en van leren..

In de middagen staan o.a de zaakvakken op het programma. We doen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur onderwijs. Verder leren we Engels middels allerlei liedjes, gesprekjes en werkbladen (Groove me).Ook besteden we op de middagen aandacht aan creatieve vakken en aan de sociaal emotionele ontwikkeling.

Wanneer gym

Op dinsdag en vrijdag is er gym. De les wordt gegeven door de  vakleerkracht  (meester Peter). Deze lessen zijn altijd in de grote gymzaal op de Jaagmeent. Het dragen van gymkleding is een vereiste.

Wat leren we in groep 5

Op het gebied van rekenen breiden we het rekenen uit tot 1000. We maken  we een begin met omtrek en oppervlakte, leren de tafels 1 t/m10, 11 en 12 en de deelsommen met een rest.

Op taalgebied breiden we de spellingsafspraken uit, maken we kennis met nieuwe woorden om onze woordenschat te vergroten. In de begrijpend lezen lessen bouwen we het toepassen van de strategieën uit met behulp van Nieuwsbegrip. We leren dan ook meer over de onderwerpen die op dat moment actueel zijn.