Groep 6

Hoe ziet een dag in groep 6 eruit? 

In de ochtend starten we met lezen. Dat is van stripboek lezen tot de methode Lekker Lezen. Daarna gaan we rekenen. Na de pauze besteden we aandacht aan taal, spelling en begrijpend lezen. In de middagen is er tijd voor wereldoriëntatie, de creatieve vakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Wanneer gym? 

Op dinsdag en vrijdag krijgen we gymles van de vakleerkracht. Deze lessen zijn altijd in de grote gymzaal op de Jaagmeent. Het dragen van gymkleding is een vereiste. 

Wat leren we in groep 6? 

Een deel van de leerlingen kan al heel goed lezen en een deel heeft nog leesinstructie. Iedereen oefent met het lezen op tempo. Op het gebied van rekenen krijgen we enorm veel nieuwe lesstof; we starten met breuken, kommagetallen en het cijferend rekenen. Op taalgebied breiden we de spellingsafspraken uit en maken we kennis met nieuwe woorden om onze woordenschat uit te breiden. We leren wat de persoonsvorm, het onderwerp en het gezegde van een zin zijn. Het tweede half jaar komt ook de werkwoordspelling aan bod. Uiteraard werken we verder aan wereldoriëntatie, de creatieve vakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook hebben we Engels, begrijpend lezen en schrijven.