Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van De Klaverweide bestaat momenteel uit zes leden, waarvan drie leerkrachten en drie ouders. De rol van de MR is het kritisch volgen van het schoolbeleid en geven van advies m.b.t. het schoolbeleid. De MR vergadert eens per zes weken. Eens per twee jaar zijn er verkiezingen. Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met: mr@klaverweide.asg.nl