Overige ouderhulp

De Klaverweide stelt hulp van ouders erg op prijs. Ondersteuning kan betrekking hebben op het onderwijs, maar ook op gebied van allerlei klussen. In alle groepen is hulp welkom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het samen lezen met kinderen of samen met een groepje kleuters een spelletje doen. Vaak hebben we ook begeleiding nodig tijdens excursies en schoolreisjes. Daarnaast kennen we de activiteitenraad, de medezeggenschapsraad en de klassenouders.