Schooltijden

De Klaverweide hanteert een continurooster. 
Voor alle groepen gelden de volgende schooltijden:
Maandag t/m vrijdag                 08:30 - 14:00 uur
Vanaf 08.20 uur is er inlooptijd.

Wat betekent een continurooster?
De kinderen lunchen iedere dag op school, samen met de leerkracht. Voordeel van het continurooster is de vaste structuur die het de kinderen biedt. Daarnaast vormt het gezamenlijk eten een sociaal element. In de opbouw van de lessen houden wij uiteraard rekening met het continurooster. De basisvakken taal, lezen en rekenen worden bijvoorbeeld altijd in de ochtend gegeven.