Positive Behavior Support

Goed gedrag kun je leren
Een positief schoolklimaat is bij ons op De Klaverweide van groot belang. Daarom maken wij gebruik van Positive Behavior Support. Deze aanpak bevordert het positieve gedrag van kinderen, team en ouders binnen de school. En juist dát gedrag geven wij aandacht. Er ontstaat een betere leeromgeving waarin elke leerling optimaal kan profiteren van ons onderwijs.