Activiteitenraad

De activiteitenraad van De Klaverweide bestaat uit enthousiaste ouders die gedurende het schooljaar verschillende activiteiten verzorgen. De activiteitenraad ondersteunt, waar mogelijk, de kinderen en leerkrachten in uiteenlopende projecten. De activiteiten die de activiteitenraad organiseert, worden gefinancierd uit de jaarlijkse activiteitenbijdrage. De ouderraad is onderverdeeld in verschillende commissies, die leuke activiteiten organiseren, zoals het Sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, de sportdag, het schoolvoetbal, de avondvierdaagse, de schoolreisjes en het paasontbijt. Er vinden vergaderingen binnen de commissies plaats en eens per zes weken is er een vergadering van de voltallige activiteitenraad. Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met: ar@klaverweide.asg.nl