Positive Behavior Support

Goed gedrag kun je leren. Daarom krijgen alle kinderen van groep 1/2 tot en met groep 8 les in goed gedrag. Op De Klaverweide maken we gebruik van de aanpak Positive Behavior Support. Dankzij speciale PBS-lessen leert uw kind denken vanuit mogelijkheden en kansen. Dit bevordert goed gedrag waardoor er een fijne sfeer en een goede leeromgeving ontstaat op school.

Goede afspraken
Met elkaar hebben we gedragsafspraken gemaakt die door de hele school zichtbaar zijn. We besteden geen aandacht aan negatief gedrag en positief gedrag bevorderen we. Leerlingen die zich aan de gedragsafspraken houden worden beloond met een compliment of een muntje. Dit muntje kunnen ze later inruilen voor een zelf gekozen beloning. Over deze beloning denken de kinderen goed na. Kleuters willen bijvoorbeeld ’s ochtends naast de juf zitten of iets langer schommelen. Oudere leerlingen willen met hun klasgenoten picknicken in het park of een film kijken.