Ziekmelden

Als uw kind ziek is, vragen we u dit aan ons door te geven. Dat kan via onze ouderapp Social Schools of telefonisch door te bellen naar 036 – 531 23 33. Als u belt krijgt u een bandje te horen waarop u een bericht kunt inspreken. Spreek duidelijk de naam van uw kind in en bij welke leraar uw kind in de klas zit.