Activiteitenraad

Op De Klaverweide hebben we een zeer actieve activiteitenraad die bestaat uit enthousiaste ouders. De activiteitenraad – die is onderverdeeld in verschillende commissies - organiseert gedurende het schooljaar allerlei leuke activiteiten. Denk aan het Sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, de sportdag, het schoolvoetbal, de avondvierdaagse, dagjes uit en het paasontbijt. Deze activiteiten worden gefinancierd uit de jaarlijkse activiteitenbijdrage. De ouders uit de verschillende commissies komen regelmatig bij elkaar om te vergaderen. Eens per zes weken is er een vergadering van de voltallige activiteitenraad. Wilt u deelnemen aan de activiteitenraad of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar ar@klaverweide.asg.nl.