Oudercommunicatie

We vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken wordt bij de ontwikkeling van uw kind op school. Daarom houden we nauw contact. Hiervoor maken we gebruik van de volgende communicatiemiddelen:

  • Informatiemiddag: Voordat het schooljaar begint, maken we graag kennis met u. Daarom organiseren we aan het begin van ieder schooljaar een informatiemiddag. Tijdens deze middag krijgt u informatie die gaat over de groep waarin uw kind dat jaar zit. Wat leert uw kind dit jaar? Welke leraar staat er voor de klas? De informatiemiddag is tegelijkertijd een mooie gelegenheid om kennis te maken met andere ouders.

  • Nieuwsbrief: Iedere maand ontvangt u onze digitale nieuwsbrief. In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op school, maar ook van leuke gebeurtenissen in de afgelopen maand.

  • Klassenweetjes:Vier keer per jaar ontvangt u onze Klassenweetjes. In deze groepsbrief leggen we uit met welke leerstof we de komende periode aan de slag gaan in de groep van uw kind en aan welke doelen we gaan werken. Ook vertellen we u welke leuke activiteiten, zoals excursies of workshops, er op de agenda staan.

  • Oudergesprekken: Natuurlijk bent u als ouder benieuwd waar uw kind de hele dag aan werkt op school. Ook voor kinderen is het belangrijk om te ervaren dat ouders goed op de hoogte zijn en interesse tonen in wat zij doen op school. Daarom nodigen we u en uw kind drie keer per jaar uit voor een oudergesprek. Tijdens dit gesprek vertelt de leerkracht over de vorderingen van uw kind op leergebied en op sociaal–emotioneel gebied.

  • Ouder-app: Om de communicatie met ouders te vergemakkelijken, maken wij gebruik van de app Social Schools. Hier vindt u alle informatie overzichtelijk op één plek. Via de app houden we u op de hoogte van allerlei belangrijke zaken op school. Ook stellen we u via de app op de hoogte van oudergesprekken, kunt u eenvoudig contact opnemen met de leraar van uw kind en is het mogelijk uw kind ziek te melden.

Wilt u graag iets kwijt over uw kind? Vertel het ons! Kom voor of na de les naar de leraar van uw kind, dan maken we een afspraak. U bent van harte welkom.