Passend onderwijs

Wij streven ernaar om ieder kind een passende onderwijsplek te bieden op De Klaverweide. Soms komt het voor dat de zorg voor een leerling niet langer toereikend is om het kind verder te helpen bij zijn of haar ontwikkeling. In dat geval overleggen we met ouders over welke stappen we het beste kunnen zetten. Soms roepen we hierbij de hulp in van Passend Onderwijs Almere. In deze stichting werken alle schoolbesturen van Almere samen. Met elkaar zorgen we ervoor dat alle leerlingen passend onderwijs krijgen.

Voordat we de hulp inschakelen van Passend Onderwijs Almere overleggen we eerst met de ouders, onze intern begeleider en de leerkracht. Passend Onderwijs Almere beoordeelt dan of uw kind in aanmerking komt voor extra hulp, voor extra financiering en op welke lesplek (speciaal of regulier basisonderwijs) deze hulp het beste geboden kan worden. Samen zorgen we ervoor dat uw kind goed onderwijs krijgt dat het beste bij hem of haar past.

Schoolondersteuningsplan
Bij De Klaverweide hebben we een schoolondersteuningsplan. In dit ondersteuningsplan legt onze school vast hoe het team passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Wilt u lezen hoe wij dat doen? Kijk dan naar ons schoolondersteuningsplan.