Medezeggenschapsraad

Net als iedere basisschool heeft ook De Klaverweide een Medezeggenschapsraad (MR).
De MR bestaat voor de helft uit leerkrachten van De Klaverweide en voor de helft uit ouders van leerlingen. Op dit moment zijn de leden van de MR:

Leraren
* Linda Eijkelenborg (groep 3B)
* Yvonne Kunst (groep 1/2D)

Ouders
* Frank Poulus (vader van Erlijn in groep 7)
* Jasper van Wezel (vader van Matilda in groep 6)
* Bert Jonasse (vader van Iris in groep 4)

De MR verbindt de leerlingen, ouders en leerkrachten met de directie van De Klaverweide.
Aan de ene kant wordt de MR tijdens vergaderingen op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen het beleid en bestuur van de school, en heeft inspraak en instemmingsrecht bij een aantal onderwerpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarplanning en begroting van de school, maar ook aan grote beslissingen zoals over verbouwingen van de school. Anderzijds brengt de MR ook zelf dingen onder de aandacht van de directie, zowel op eigen initiatief als op aanraden van de achterban (de leraren en ouders). Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan vragen als wanneer de zandbak op het speelplein open gaat, maar ook bijvoorbeeld aan meer algemene vragen als hoe er in De Klaverweide aandacht besteedt wordt aan digitaal onderwijs.

Wil je graag weten wat de MR bespreekt?
We schrijven regelmatig een samenvatting in het Klaverblad. Verder staan onderaan deze pagina de notulen van onze laatste vergadering, en kun je altijd één van de leden van de MR aanspreken.

Notulen 13 februari 2023
Notulen 19 april 2023
Notulen 5 juni 2023
Notulen 31 oktober 2022
Notulen 5 september 2022
Notulen 22 juni 2022
Notulen 16 mei 2002
Notulen 28 maart 2022
Notulen 7 februari 2022