Medezeggenschapsraad

Net als iedere basisschool heeft ook De Klaverweide een Medezeggenschapsraad (MR).
De MR bestaat voor de helft uit leerkrachten van De Klaverweide en voor de helft uit ouders van leerlingen. Op dit moment zijn de leden van de MR:

Leraren
* Frieda Dekker (groep 4)
* Yvonne Kunst (groep 1/2 C)

Ouders
* Eva Beckx (moeder van Katja in groep 7)
* Frank Poulus (vader van Lotte in groep 8 en Erlijn in groep 4)
* Jasper van Wezel (vader van Matilda in groep 3)

De MR verbindt de leerlingen, ouders en leerkrachten met de directie van De Klaverweide.
Aan de ene kant wordt de MR tijdens vergaderingen op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen het beleid en bestuur van de school, en heeft inspraak en instemmingsrecht bij een aantal onderwerpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarplanning en begroting van de school, maar ook aan grote beslissingen zoals over verbouwingen van de school. Anderzijds brengt de MR ook zelf dingen onder de aandacht van de directie, zowel op eigen initiatief als op aanraden van de achterban (de leraren en ouders). Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan vragen als wanneer de zandbak op het speelplein open gaat, maar ook bijvoorbeeld aan meer algemene vragen als hoe er in De Klaverweide aandacht besteedt wordt aan digitaal onderwijs.

Wil je graag weten wat de MR bespreekt?
We schrijven regelmatig een samenvatting in het Klaverblad. Verder staan onderaan deze pagina de notulen van onze laatste vergadering, en kun je altijd één van de leden van de MR aanspreken.

Notulen 27 oktober 2021
Notulen 8 september 2021
Notulen 19 april 2021
Notulen 8 maart 2021
Notulen 9 november 2020
Notulen 5 oktober 2020
N
otulen 22 juni 2020
Notulen 25 mei 2020