BSO en dagopvang (0-12 jaar)
Voor de kinderopvang werken wij al jaren samen met Kindercentrum Speelpleintje. ’t Speelpleintje biedt dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kinderen kunnen hier lekker spelen, leren van en met elkaar en spelenderwijs bouwen aan hun eigen ontwikkeling. Alle leidsters van Kindercentrum Speelpleintje zijn gediplomeerd en in het bezit van een EHBO-diploma en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Samen zorgen zij voor een prettige, warme en veilige omgeving waar kinderen volledig zichzelf mogen zijn.
Omdat we hetzelfde gebouw delen, hebben we overal dezelfde regels en afspraken. De leidsters van de peuteropvang werken nauw samen met de groepen 1/2. Daardoor kunnen kinderen zich in een doorlopende leerlijn en in hun vertrouwde omgeving optimaal ontwikkelen. Kijk voor meer informatie op de website www.kindercentrumspeelpleintje.nl.