Verlof aanvragen

Vanaf vijf jaar zijn alle kinderen in Nederland leerplichtig. Dat betekent dat uw kind niet zomaar buiten de schoolvakanties om afwezig mag zijn. Doet u dit toch, dan bent u strafbaar. De directeur is verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. In sommige uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om één keer per jaar bijzonder verlof aan te vragen. Bijvoorbeeld wanneer ouders vanwege hun werk niet in de schoolvakanties op vakantie kunnen. In zo’n geval moet u uiterlijk 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming vragen aan de directeur. Hiervoor maken we gebruik van een speciaal formulier voor buitengewoon verlof. Dit is verkrijgbaar bij de conciërge of via de directeur.