Groepen

In ieder groep staan specifieke vaardigheden centraal die zich ieder jaar verder uitbreiden. Bij de kleuters werken we bijvoorbeeld aan de hand van een thema aan taalontwikkeling, rekenvaardigheid en de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit doen we spelenderwijs en in hun eigen tempo. Vanaf groep 3 leren kinderen nieuwe letters, woorden en zinnen. Zo gaan we ieder jaar een stapje verder. Omdat we het belangrijk vinden dat u op de hoogte blijft van wat we doen op school, ontvangt u ieder kwartaal onze klassenweetjes. In deze groepsbrief leest u met welke leerstof we de komende periode aan de slag gaan in de groep van uw kind. Ook leest u aan welke doelen we gaan werken.