Uitdagend onderwijs

De leerkrachten hebben oog voor de unieke talenten van ieder kind. Hierbij houden we rekening met de onderlinge verschillen tussen kinderen. De leerkracht van uw kind weet precies wat uw zoon of dochter nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en zorgt ervoor dat uw kind wordt uitgedaagd op het eigen niveau. We stellen doelen en helpen onze leerlingen om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit noemen we uitdagend onderwijs. Meer- en hoogbegaafde kinderen bieden we een verdieping op de lesstof aan in de eigen klas. Zo wordt ieder kind in het eigen tempo uitgedaagd om een stapje verder te zetten. Als dit lukt, zijn de leerlingen nog gemotiveerder!