Onderwijs in de praktijk

Op De Klaverweide zorgen wij ervoor dat onze kinderen zich optimaal ontwikkelen tot zelfstandige tieners. We helpen hen om met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel de toekomst tegemoet te gaan. Dat hoort voor ons bij goed onderwijs. We hebben veel aandacht voor de kernvakken zoals schrijven en rekenen, maar we leren kinderen nog veel meer vaardigheden waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. Denk aan samenwerken, creatief denken, leren doelen stellen en zelf verantwoordelijkheid nemen. De leraren kennen de leerlingen goed en hebben oog voor de unieke talenten van ieder kind. Samen helpen we hen hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Dagindeling
’s Ochtends werken we aan de basisvaardigheden en na de lunch gaan we aan de slag met creatieve vakken en wereldoriëntatie, zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Door middel van filmpjes en animaties zorgen we ervoor dat kinderen actief bij de lessen betrokken worden. Zo maken we leren extra leuk! Ook besteden we in de middag veel aandacht aan kunst en cultuur. We werken bijvoorbeeld mee met het project Kunst is Dichterbij dan je Denkt (KIDD). Dit project brengt leerlingen op een creatieve manier dichterbij kunst en cultuur in het mooie Almere.