Groep 7

Hoe ziet een dag in groep 7 eruit?

In de ochtend starten we met lezen. Dat is van stripboek lezen tot de methode Lekker Lezen. Daarna gaan we rekenen. Na de pauze besteden we aandacht aan taal, spelling en begrijpend lezen. Het laatste half uur van de ochtend is zelfstandig werken. Hierin gaan de kinderen aan de slag met taal, spelling en begrijpend lezen. In de middagen besteden we een aantal dagen aandacht aan Topondernemers. Hierin zitten de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. De andere dagen houden we ons bezig met de creatieve vakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wanneer gym

Op dinsdag en vrijdag krijgen we gymles van de vakleerkracht meester Peter. Deze lessen zijn altijd in de grote gymzaal op de Jaagmeent. Het dragen van gymkleding is een vereiste.

Wat leren we in groep 7

Op het gebied van rekenen krijgen we enorm veel nieuwe lesstof; we leren rekenen met procenten, breuken, kommagetallen, enz. Op taalgebied breiden we de spellingsafspraken uit, maken we kennis met nieuwe woorden om onze woordenschat uit te breiden. In de begrijpend lezen lessen bouwen we het toepassen van de strategieën uit met behulp van Nieuwsbegrip.