Positieve sfeer

Positieve sfeer

PBS is een aanpak die helpt een eenduidig en positief klimaat in onze school neer te zetten. Door deze aanpak schoolbreed centraal te stellen en met de leerlingen gewenst gedrag te oefenen, willen wij een positieve sfeer neerzetten.
De muntjes zijn er om de kinderen te helpen het goede gedrag vol te houden.