Sport

Op De Klaverweide is sport belangrijk. Sport is ook gezond gedrag en gezond gedrag stimuleren wij.  Dit houdt in dat wij naast de reguliere gymlessen, die 2 x per week door een vakleerkracht gym worden gegeven, ook extra aandacht besteden aan sportdeelname en sportaanbod.
Wij promoten binnen Almere Haven de sportieve activiteiten.

Verder doen wij aan veel buitenschoolse sporttoernooien en activiteiten mee. Naast dat dit ontzettend leuk is willen we op deze manier ook de maatschappelijke en sociale ontwikkeling van de leerling stimuleren. Alle acticiteiten worden op De Klaverweide door de sportcommissie gecoördineerd. De sportcommissie bestaat uit leerkrachten en ouders. Gedurende het schooljaar worden er een aantal sportclinics georganiseerd in samenwerking met de verschillende sportverenigingen en de buurtsportcoach. Zo krijgen de leerlingen de kans om kennis te maken met verschillende takken van sport.
Uiteraard doen wij als school ook mee aan de Koningsspelen.