Voor- en naschoolse opvang

Voor de voor- en naschoolse opvang hebben wij al jaren een goede samenwerking met BSO ’t Speelpleintje. Zij biedt voor en - naschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Op hun gezellige locaties aan de Rietmeent  in Almere Haven is er plaats voor maximaal dertig kinderen. De leidsters van ’t Speelpleintje zorgen voor een prettige, warme en veilige omgeving, waar kinderen zichzelf mogen zijn. Zij leren van en met elkaar en bouwen spelenderwijs aan een eigen ontwikkeling. Door het aanbieden van verschillende workshops en activiteiten, wordt de groep van maximaal vijftien kinderen per locatie, verdeeld in subgroepjes van ongeveer zes kinderen. Er zijn elke dag minimaal twee leidsters per locatie aanwezig.